Internetveikala BIOTUDE.LV lietošanas noteikumi

 

1. IZMANTOTIE TERMINI

Šo noteikumu tekstā izmantotajiem terminiem ir šāda nozīme:

1.1. Atteikuma Tiesības – Jūsu tiesības noteiktajā termiņā, ja nepastāv noteiktie šķēršļi, atteikties no Jūsu pasūtītās un saņemtās Preces, atgriežot to Sabiedrībai un saņemot atpakaļ Jūsu samaksāto cenu.

1.2. Internetveikals – Sabiedrības internetveikals BIOTUDE.LV. Sabiedrības vai tās meitas, mātes vai māsas sabiedrību internetveikali citās valstīs, tas ir internetveikali, kuru internet adresēm ir cits valsts augstākā līmeņa domēna kods (ccTLD), kas nav .lv, nav Internetveikals šo Noteikumu izpratnē.

1.3. Internetveikala Lietošana – jebkādu Internetveikala funkciju izmantošana, tajā skaitā iepirkšanās un komentāru izvietošana Internetveikalā. Par Internetveikala lietošanu Noteikumu izpratnē netiek uzskatīta Internetveikala apmeklēšana tikai skatīšanas režīmā, neizmantojot nekādas Internetveikala funkcijas.

1.4. Klients, Jūs – Jūs, kā Sabiedrības klients, kurš apmeklē, var lietot, lieto vai lietoja Internetveikalu.

1.5. Noteikumi – šie Internetveikala noteikumi.

1.6. Piekļuves Dati – dati piekļuvei Jūsu Internetveikala lietotāja kontam (lietotājvārds un parole).

1.7. Politika – atsevišķi noteikumi, saskaņā ar kuriem Sabiedrība uzglabā un apstrādā Jūsu personas datus.

1.8. Preces – preces, ko Sabiedrība piedāvā Internetveikalā.

1.9. Sabiedrība, mēs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LD STELS", Latvijas Republikā reģistrētā juridiskā persona, reģistrācijas numurs 40003476203. Jūs varat atrast mūsu kontaktinformāciju Internetveikala kontaktu sadaļā.

 

2. PAMATNOTEIKUMI

Noteikumu nozīme

2.1. Noteikumi regulē attiecības starp Jums un Sabiedrību, nosaka kā Jūs varat iepirkties Internetveikalā un citus ar iepirkšanos Internetveikalā un Internetveikala lietošanu saistītos jautājumus.

2.2. Bez Noteikumiem attiecības starp Jums un Sabiedrību regulē Politika, kā arī piemērojamo tiesību normas.

Noteikumu beznosacījumu pieņemšana

2.3. Lai lietotu Internetveikalu, izņemot Internetveikala apmeklēšanu bez jebkādu citu Internetveikala funkciju izmantošanas, Jums ir jāpieņem Noteikumi. Jūs varat pieņemt Noteikumus tikai pilnā apjomā, bez jebkādām atrunām un izņēmumiem. Lietojot Internetveikalu, Jūs pieņemat Noteikumus (dodat piekrišanu Noteikumiem) pilnā apjomā, bez jebkādām atrunām un izņēmumiem.

2.4. Ja Jūs nepiekrītat Noteikumiem vai kādam atsevišķam to nosacījumam, Jums ir nekavējoties jāizbeidz Internetveikala Lietošana.

Noteikumu grozīšana

2.5. Mēs jebkurā laikā varam grozīt Noteikumus, tajā skaitā esošo Noteikumu vietā pieņemt pilnīgi jaunus noteikumus. Par Noteikumu grozīšanu mēs izvietosim attiecīga rakstura paziņojumu Internetveikalā.

2.6. Aktuālā Noteikumu versija ir izvietota Internetveikalā. Jums ir jāizmanto Noteikumu versija, kura ir pieejama Internetveikalā.

Internet datortīkla izmantošanas pamatprincipi

2.7. Internetveikala Lietošanai Jums ir nepieciešams pieslēgums Internet datortīklam. Tas, cita starpā, nozīmē, ka Jums ir jābūt atbilstošam tehniskajam un programmatūras nodrošinājumam, kā arī pieslēgumam Internet datortīklam. Par tehniskā un/vai programmatūras nodrošinājuma lietošanu un/vai par pieslēgumu Internet datortīklam var tikt iekasēta maksa. Jūs esat pats atbildīgs par šādas maksas nomaksu.

2.8. Internetveikala Lietošana var ietvert sevī informācijas pārraidīšanu pa vairākiem datortīkliem, iespējams, dažādās valstīs. Šis process var notikt ārpus mūsu vai Jūsu saprātīgas kontroles.

2.9. Informācijas pārraidīšana neizbēgami ir saistīta ar risku, ka informāciju var pārtvert trešās personas, informācija var tikt bojāta, inficēta ar datorvīrusiem vai citu kaitīgu kodu. Jūs apzināties un pieņemat šo risku un apņematies neizvirzīt pret mums nekādas pretenzijas šajā sakarā.

 

3. PERSONAS DATI

3.1. Internetveikala darbībai Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus. Personas datu apstrādes noteikumi ir ietverti Politikā (iepazīties ar Privātuma politiku).

 

4. INTERNETVEIKALS

Internetveikala darbības vispārīgie noteikumi

4.1. Mēs negarantējam to, ka Internetveikals būs pieejams tiešsaistē (online) kādu noteiktu laiku, kā arī negarantējam Internetveikala pieejamību vispār.

4.2. Mēs jebkurā laikā, iepriekš nepaziņojot Klientiem, varam veikt jebkādas izmaiņas Internetveikalā, tā funkcijās, dizainā un satura, kā arī varam apturēt vai izbeigt tā darbību.

Internetveikala darbības teritorija

4.3. Internetveikals ir pieejams tikai Klientiem, kuri atrodas Eiropas Ekonomiskās zonas (Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas) teritorijā.

4.4. Jūs varat izvēlēties Preču piegādes vai saņemšanas vietu tikai Eiropas Ekonomiskās zonas (Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas) teritorijā.

Reģistrācija Internetveikalā. Lietotāja konts

4.5. Lai iepirktos Internetveikalā Jums ir jāreģistrējas. Reģistrējoties Internetveikalā Jums tiek izveidots Jūsu lietotāja konts un Piekļuves Dati.

Jaunumu saņemšana

4.6. Jūs varat izvēlēties saņemt pa elektronisko pastu, ar īsziņām (ja šāda iespēja tiek atbalstīta) vai kādā citā veidā (ja šāda iespēja tiek atbalstīta) no mums jaunumus un paziņojumus par Precēm, Internetveikalu un citiem jaunumiem, kuri mūsu ieskatā var būt Jums interesanti.

4.7. Ja Jūs izvēlējāties saņemt no mums jaunumus un paziņojumus, Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no to saņemšanas:

4.7.1. elektroniskā pasta gadījumā – izmantojot attiecīgu Internetveikala funkciju (ja šāda iespēja tiek atbalstīta) vai nospiežot attiecīgu pogu, kura ir pieejama katrā mūsu elektroniskajā pasta sūtījumā, ko Jūs saņēmāt tāpēc, ka izvēlējāties saņemt mūsu jaunumus un paziņojumus;

4.7.2. citu paziņošanas veidu gadījumā – izmantojot attiecīgu Internetveikala funkciju.

Komentēšana

4.8. Mēs varam paredzēt iespēju Jums komentēt atsevišķas Preces, izvietojot attiecīgās Preces Internetveikala sadaļā savu viedokli.

4.9. Izvietojot savus komentārus Jums, cita starpā, jāievēro Noteikumu 6. sadaļā ietvertos pienākumus, jo īpaši pienākumu ievērot vispārpieņemtos saskarsmes noteikumus (Noteikumu 6.2. punkts) un atturēties no aizvainojošas un izkarošas rīcības (Noteikumu 6.1.1. un 6.1.4. punkts).

4.10. Ja Jūs uzskatāt, ka kāds Internetveikalā izvietotais komentārs ir aizvainojošs vai savādāk pārkāpj Noteikumus, lūdzam, dariet mums to zināmu.

4.11. Mēs varam izdzēst jebkuru Internetveikalā izvietoto komentāru, ja mūsu ieskatā šāds komentārs pārkāpj šos Noteikumus, piemērojamos normatīvos aktus vai ir savādāk traucējošs vai nevēlams. Mums nav jāpaskaidro vai jāpamato mūsu rīcības iemesli.

4.12. Mēs varam jebkurā laikā atslēgt komentēšanas iespēju, ja šāda iespēja tika paredzēta.

 

5. PĀRDOŠANA

Preces

5.1. Preces, to cena un to apraksts ir norādītas Internetveikalā.

5.2. Visas Preces ir jaunas un bez defektiem.

5.3. Visas cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli.

5.4. Mēs negarantējam visu Internetveikalā norādīto Preču faktisko pieejamību, kā arī Preču pieejamību kādā noteiktā daudzumā. Tas nozīmē, ka var būt tā, ka Jūs nevarēsiet pasūtīt kādas konkrētas Preces vai pasūtīt kādu to noteiktu daudzumu.

5.5. Mēs jebkurā brīdī varam mainīt Preču sortimentu, cenu un īpašības un mēs nepaziņosim par šādām izmaiņām. Lai redzētu aktuālo Preču sortimentu un cenas Jums ir jāieskatās Internetveikalā.

5.6. Jums ir jāatceras, ka naudas summu, kura Jums būs jāsamaksā par Preču pasūtīšanu, veido:

a)       pasūtīto Preču cenas kopsumma;

b)      maksa par Preču piegādi;

c)       Jūsu maksāšanas pakalpojuma sniedzēja iekasētā maksa.

5.7. Mēs varam paredzēt, ka pasūtījumiem virs noteiktas summas maksa par Preču piegādi tiek atcelta. Mēs jebkurā brīdī varam mainīt, tajā skaitā paaugstināt, iepriekšējo slieksni maksas par Preču piegādi atcelšanai, ierobežot maksas atcelšanu tikai attiecībā uz adresēm kādā noteiktā piegādes teritorijā, paredzēt zonējumu ar dažādiem sliekšņiem vai arī atteikties no šādas iespējas vispār.

5.8. Jūs katrā gadījumā varēsiet redzēt kopējo summu, kura Jums būs jāsamaksā par pasūtāmajām Precēm pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

Pasūtīšana

5.9. Preču pasūtīšana notiek Jums izvēloties Preces, izvēloties piegādes veidu un ievadot Internetveikalā noteikto informāciju, kā arī veicot citas Internetveikalā paredzētās darbības.

Apmaksa

5.10. Lai pabeigtu Preču pasūtīšanu, Jums ir jāapmaksā pasūtītās Preces. Pēc Preču apmaksas Jūsu pasūtījums tiek uzskatīts par veiktu un tiek nodots apstrādei.

5.11. Konkrētie apmaksas veidi var mainīties. Mēs varam atteikties no kāda no esošajiem apmaksas veidiem, kā arī ieviest jaunus apmaksas veidus.

5.12. Nākotnē, mēs varam piedāvāt arī citu apmaksas kārtību, piemēram, apmaksu pie Preču saņemšanas. Mēs varam padarīt to pieejamu tikai saņemšanas adresēm noteiktā teritorijā, kā arī paredzēt citus ierobežojumus un nosacījumus.

5.13. Parasti, mēs atsevišķi neinformēsim Klientus par izmaiņām apmaksas veidos un kārtībā, bet mēs varam to darīt, ja uzskatam šādu informēšanu par noderīgu vai nepieciešamu. Lai redzētu aktuālos apmaksas veidus un apmaksas kārtību Jums ir jāieskatās Internetveikalā.

Piegāde

5.14. Internetveikalā ir norādīti pieejamie piegādes veidi. Nākotnē mēs varam mainīt piegādes veidus un ieviest jaunus piegādes veidus.

5.15. Pēc Preču pasūtījuma veikšanas mēs apstrādāsim Jūsu pasūtījumu un nodosim to piegādei atbilstoši Jūsu izvēlētajam piegādes veidam.

5.16. Piegādi var veikt mūsu partneri vai mēs paši.

5.17. Parasti piegāde tiek veikta 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas, ja Jūsu saņemšanas adrese ir Latvijā. Ja Jūsu saņemšanas adrese atrodas ārpus Latvijas, piegādes termiņš tiek noteikts individuāli un ir atkarīgs no vairākiem faktoriem (Jūsu saņemšanas adreses, piegādes veida, nepieciešamības Precēm iziet muitas kontroli utt.). Jums ir jāsaprot, ka piegādes laiks ir orientējošs un tas var mainīties dažādu iemeslu dēļ, dažus no kuriem mums nav iespējams ietekmēt (laika apstākļi, ceļu stāvoklis, ceļa negadījumi, tehnikas bojājumi utt.). Mēs un mūsu partneri katrā gadījumā centīsies nodrošināt, lai piegāde tiktu veikta savlaicīgi.

5.18. Ja konkrētu piegādi veic mūsu partneris, šis partneris noteiks ar piegādi saistītos praktiskos aspektus (sazināsies ar Jums, vienosies par piegādes konkrētu laiku, ja tika paredzēt piegāde līdz mājām utt.).

Papildus informācija

5.19. Līgums, kas tiek noslēgts Jums pasūtot Preces nav uz noteiktu vai nenoteiktu laiku noslēgtais līgums.

 

6. KLIENTA PIENĀKUMI

6.1. Lietojot Internetveikalu Jums ir jāievēro daži pienākumi. Jūs nevarat Lietot Internetveikalu, tajā skaitā jebkuru tā atsevišķu funkciju, veicot darbības, kuras ir:

6.1.1. prettiesiskas, amorālas, diskriminējošas, pārkāpj citu personu privātās dzīves vai personas datu noslēpumu, izplāta naudu utt.;

6.1.2. rada šķēršļus vai traucējumus Sabiedrības vai Internetveikala darbībai;

6.1.3. izplata datorvīrusus vai citu programmatūru ar kaitīgu kodu, neatkarīgi no šāda koda dabas, formas vai iedarbības veida;

6.1.4. aizskar citu mūsu Klientu tiesības un likumīgas intereses;

6.1.5. savādāk pārkāpj normatīvo aktu prasības.

6.2. Saziņā ar Sabiedrību un citiem mūsu Klientiem, ja tāda notiks, Jums ir jāievēro vispārpieņemtie saskarsmes noteikumi.

Jūsu iesaistītās personas

6.3. Lietojot Internetveikalu, tajā skaitā pasūtot, apmaksājot un saņemot Preces, Jums ir jānodrošina, ka visas no Jūsu puses iesaistītās personas ir atbilstoši pilnvarotas pārstāvēt Jūs. Tas nozīmē, ka šīs personas darbojas pēc Jūsu norādījuma, ar Jūsu ziņu un piekrišanu.

6.4. Mēs un mūsu partneri, kuri ir iesaistīti Internetveikala darbības nodrošināšanā un Preču piegādē, varam paļauties, ka visas personas, ar kurām mēs vai mūsu partneri sazināmies, vai kuras sazinās ar mums un mūsu partneriem, izmantojot Jūsu norādīto kontaktinformāciju (telefonu, elektronisko pastu), vai kuras atrodas Jūsu norādītajā saņemšanas adresē, ir atbilstoši pilnvarotas pārstāvēt Jūs. Jūs atbildat par un atzīstat sev par saistošām visas šo personu veiktās darbības.

Piekļuves Datu nenodošana nepiederošām personām

6.5. Jums ir jānodrošina, lai Jūsu Piekļuves Dati nenonāk nepiederošu personu rīcībā.

6.6. Ja Jums ir aizdomas, ka Jūsu Piekļuves Dati nonāca nepiederošo personu rīcībā, Jums tas ir nekavējoties jāpaziņo mums.

6.7. Mēs un mūsu partneri, kuri ir iesaistīti Internetveikala darbības nodrošināšanā un Preču piegādē, ja vien Jūs nepaziņojāt mums par Piekļuves Datu nonākšanu nepiederošu personu rīcībā (Noteikumu 6.6. punkts), varam paļauties, ka visas darbības, kuras ir veiktas izmantojot Jūsu Piekļuves Datus veicāt Jūs vai personas, kuras ir atbilstoši pilnvarotas pārstāvēt Jūs. Jūs atbildat par un atzīstat sev par saistošām visas darbības, kuras ir veiktas izmantojot Jūsu Piekļuves Datus.

 

7. ATTEIKUMA TIESĪBAS

7.1. Ja Jūs esat patērētājs (fiziskā persona, kura pasūta Preces nolūkam, kurš nav saistīts ar Jūsu saimniecisko vai profesionālo darbību), Jums ir tiesības noteiktajos gadījumos atteikties no piegādātās Preces, neminot atteikuma iemeslu (Atteikuma Tiesības). Gadījumi, kad Jūs nevarat izmantot Atteikuma Tiesības ir norādīti zemāk (Noteikumu 7.12. un 7.13. punkts).

Atteikuma Tiesību izmantošanas termiņš

7.2. Jums ir tiesības izmantot Atteikuma Tiesības 14 dienu laikā no dienas, kura ir noteikta saskaņā ar kādu no šiem punktiem (uz katru konkrētu gadījumu var attiekties tikai viens punkts):

7.2.1. ja tika pasūtīta viena Prece – no dienas, kad Jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Jūs esat norādījis, ir ieguvusi Preci valdījumā;

7.2.2. ja vienā pasūtījumā ir pasūtītas vairākas Preces, kuras piegādā atsevišķi – dienas, kad Jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Jūs esat norādījis, ir ieguvusi valdījumā pēdējo Preci;

7.2.3. ja tiek piegādāta Prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām – dienas, kad Jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Jūs esat norādījis, ir ieguvusi valdījumā pēdējo partiju vai daļu.

7.3. Lai Atteikuma Tiesību izmantošanas termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par Atteikuma Tiesību izmantošanu nosūtīsiet mums pirms Atteikuma Tiesību termiņa beigām.

Atteikuma Tiesību izmantošanas kārtība

7.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (pa pastu nosūtītu vēstuli, pa elektronisko pastu nosūtīto ar elektronisko parakstu parakstīto dokumentu, personīgi iesniegto dokumentu) mūs jāinformē par lēmumu atteikties no Preces. Jūs varat izmantot šādu atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.

7.5. Paziņojums par Atteikuma Tiesību izmantošanu Jums ir jānosūta Sabiedrībai uz Internetveikala kontaktu sadaļā atrodamo Sabiedrības adresi vai elektroniskā pasta adresi.

7.6. Jums jānosūta Preces atpakaļ uz vai jānodod mums mūsu birojā, kura adresi Jūs varat redzēt Internetveikala kontaktu sadaļā . Jums tas ir jāizdara bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Jūs mums paziņojāt par Atteikuma Tiesību izmantošanu. Termiņš būs ievērots, ja Jūs Preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

Atteikuma Tiesību izmantošanas sekas

7.7. Ja jūs atteiksieties no pasūtītās Preces, mēs Jums atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par Jūsu lēmumu atteikties no Preces.

7.8. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.

7.9. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši Preces atpakaļ vai kad Jūs būsiet iesniedzis mums apliecinājumu par to, ka Preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

7.10. Jums būs jāsedz ar Preces atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas (piemēram, pastas izmaksas par atgriežamās Preces nosūtīšanu mums).

7.11. Jūs esat atbildīgs tikai par Preces vērtības samazināšanos, ja Prece izmantota nevis tāpēc, lai konstatētu Preces veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

Gadījumi, kad Jūs nevarat izmantot Atteikuma Tiesības

7.12. Piemērojamais normatīvais akts (Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkts) nosaka gadījumus, kad Jūs nevarat izmantot Atteikuma Tiesības. Šie gadījumi ir:

7.12.1. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

7.12.2. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

7.12.3. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

7.12.4. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām.

Piemēram, Jūs nevarat izmantot Atteikuma Tiesības attiecībā uz krēmiem, šampūniem, maskām, matu balzamiem un līdzīgiem produktiem, ja Jūs esat atvēris to vāciņu un, ja iepakojumam ir aizsargplēvīte, noplēsis aizsargplēvīti.

7.13. Ja starp Noteikumu 7.12. punktā sarakstu un piemērojamo normatīvo aktu noteikumiem ir atšķirības Jums ir jāvadās no attiecīgo piemērojamo normatīvo aktu noteikumiem.

 

8. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

8.1. Visas intelektuālā īpašuma tiesības (tajā skaitā autortiesības un tiesības uz domēna vārdu) uz Internetveikalu, Internetveikala programmas kodu, Internetveikala dizainu, Internetveikala saturu (arī uz Preču fotogrāfijām), Internetveikala domēna vārdu, Sabiedrības preču zīmi, Sabiedrības komercapzīmējumu, Sabiedrības firmu (komersanta nosaukumu) pieder Sabiedrībai, ar Sabiedrību saistītajām personām vai Sabiedrības sadarbības partneriem.

8.2. Visas intelektuālā īpašuma tiesības (tajā skaitā tiesības uz preču zīmēm un patentiem) attiecībā uz Precēm pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

8.3. Jums nav tiesību jebkādā veidā izmantot jebkādus no Noteikumu 8.1. un 8.2. punktā norādītajiem intelektuālā īpašuma tiesību objektiem, un tiesībām uz šiem objektiem bez Sabiedrības vai attiecīgo Sabiedrības sadarbības partneru iepriekšējas nepārprotamas rakstveida atļaujas.

Jums nav tiesību jebkādā veidā, izņemot normālam patēriņam nepieciešamā apmērā, izmantot jebkādas no Noteikumu 8.2. punktā norādītajām intelektuālā īpašuma tiesībām bez šo tiesību īpašnieku iepriekšējas nepārprotamas rakstveida atļaujas.

8.4. Ja Jums ir šaubas, vai kāda konkrēta ar Internetveikalu saistītā informācija ir vai nav Sabiedrības vai Sabiedrības sadarbības partneru intelektuālais īpašums, kā arī šaubas par to, vai Sabiedrība vai attiecīgais Sabiedrības sadarbības partneris Jums ir devis Noteikumu 8.3. punktā minēto atļauju, Jums ir jāvēršas pēc norādījumiem pie Sabiedrības un jārīkojas atbilstoši Sabiedrības sniegtajiem norādījumiem.

Ja Jums ir šaubas, vai kāda konkrēta ar Precēm saistītā informācija vai individualizācijas līdzeklis ir vai nav aizsargātais intelektuālais īpašums, kā arī šaubas par to, vai attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieks Jums ir devis Noteikumu 8.3. punktā minēto atļauju, Jums ir jāvēršas pēc norādījumiem pie attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka un jārīkojas atbilstoši tā sniegtajiem norādījumiem.

 

9. ATBILDĪBA

9.1. Gan mūsu, gan Jūsu atbildība sakarā ar Preču pirkšanu Internetveikalā tiek noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas tiesībām.

 

10. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS

10.1. Visiem jautājumiem, kuri ir saistīti ar Internetveikala Lietošanu un attiecībām starp Jums un Sabiedrību tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.

 

11. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA, JA KLIENTS IR PATĒRĒTĀJS

11.1. Šī 11. sadaļa nosaka strīdu izšķiršanas kārtību gadījumā, ja Jūs esat patērētājs (fiziskā persona, kura pasūta Preces nolūkam, kurš nav saistīts ar Jūsu saimniecisko vai profesionālo darbību).

11.2. Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu saņemtā Prece neatbilst līguma noteikumiem, Jums ir tiesības pieteikt mums prasījumu par Preces neatbilstību 2 (divu) gadu laikā no Preces iegādes dienas. Jums ir jāiesniedz prasījuma pieteikums mums 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad Jūs esat atklājis Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko Jūs esat norādījis, ir ieguvusi Preci valdījumā (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 27. pants).

11.3. Jums ir jāņem vērā, ka prasījums par Preces neatbilstību līguma noteikumiem, visticamāk, nebūs apmierināms, ja:

11.3.1. Jūs glabājāt Preci neievērojot Preces glabāšanas noteikumus;

11.3.2. Jūs lietojāt Preci neievērojot Preces lietošanas noteikumus vai lietojāt Preci mērķiem, kādiem tā nav paredzēta;

11.3.3. Precei ir beidzies glabāšanas termiņš;

11.3.4. Jūsu iebildumi ir saistīti ar Preces konsistenci, krāsu, tekstūru vai citiem faktoriem, kuri būtiski neietekmē Preces lietošanas īpatnības.

Šaubu novēršanai: Jums ir jāņem vērā, ka Preču ražošanā tiek izmantotas dabīgas izejvielas. Tas nozīmē, ka vienas un tās pašas Preces atsevišķu partiju starpā varbūt atšķirības konsistences, krāsas, tekstūras, caurspīdīguma un citu aspektu ziņā. Tāpat vienas un tās pašas Preces atsevišķu partiju un pat atsevišķu iepakojumu starpā vienas partijas ietvaros var būt atšķirības atsevišķu elementu, piemēram, ogu, klātbūtnē Precē (elementu daudzums, to krāsa, forma un izskats). Šādas atšķirības ir pieļaujamas un pašas par sevi neietekmē Preces kvalitāti.

11.4. Mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai pārrunu ceļā atrisinātu jebkādas Jūsu pretenzijas par saņemto Preci, ja tādas Jums radīsies.

11.5. Ja jūs uzskatāt, ka pārrunu ceļā strīdu atrisināt nav iespējams, Jūs varat vērsties pie mums ar rakstveida iesniegumu (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.1pants), norādot:

11.5.1. savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;

11.5.2. iesnieguma iesniegšanas datumu;

11.5.3. strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.

Iesniegumam Jums ir jāpievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citi pamatojoši dokumenti (ja iespējams).

11.6. Parasti pretenzijas par Preču neatbilstību, ja tādas rodas, mēs nosūtam Preču ražotājam.

11.7. Mēs centīsimies 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniegt Jums atbildi uz iesniegumu un informēt par iespējamo izpildes veidu vai strīda risinājumu, ja minētajā laikposmā nav panākta vienošanās par Jūsu prasījuma izpildi vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu. Ja šo termiņu ievērot nav iespējams, mēs Jūs par to informēsim, norādot termiņu, kurā atbilde tiks sniegta.

11.8. Ja Jūs neesat apmierināti arī iesnieguma izskatīšanas rezultātu Jums ir tiesības (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.1panta 10.daļa) vērsties:

11.8.1. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā;

11.8.2. Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Jums sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt Patērētāju strīdu risināšanas komisiju strīda izskatīšanai;

11.8.3. tiesā.

11.9. Sīkāku informāciju par strīdu izskatīšanas kārtību Jūs varat saņemt Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

 

12. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA, JA KLIENTS NAV PATĒRĒTĀJS

12.1. Šī 12.sadaļa nosaka strīdu izšķiršanas kārtību gadījumā, ja Jūs neesat patērētājs.

12.2. Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu saņemtā Prece neatbilst līguma noteikumiem, pirms vēršanās tiesā Jums ir jāiesniedz mums rakstveidā pietiekami konkrēta un pamatota pretenzija.

12.3. Mēs centīsimies saprātīgā laikā izskatīt to un dot Jums rakstveidā atbildi.

12.4. Ja Jūs neapmierina mūsu sniegtā atbilde, Jums ir tiesības vērsties tiesā.

12.5. Pirmās instances tiesa visiem strīdiem starp mums būs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa.

 

13. SAZIŅA MŪSU STARPĀ

13.1. Saziņa mūsu starpā var notikt izmantojot šādus saziņas veidus:

13.1.1. sūtījumu nosūtīšana pa elektronisko pastu;

13.1.2. saziņa pa telefonu, gan balss zvanu veidā, gan izmantojot īsziņas;

13.1.3. saziņa sociālajos tīklos;

13.1.4. sūtījumu nosūtīšana pa pastu.

13.2. Saziņā var tikt izmantota šāda kontaktinformācija:

13.2.1. Jums sazinoties ar Sabiedrību:

13.2.1.1. Internetveikalā publicētā Sabiedrības kontaktinformācija (pasta adrese – Sabiedrības centrālā biroja adrese); vai

13.2.1.2. kontaktinformācija, kuru mēs norādījām, sazinoties ar Jums.

13.2.2. mums sazinoties ar Jums:

13.2.2.1. Jūsu kontaktinformācija, kura ir norādīta Jūsu lietotāja kontā Internetveikalā; vai

13.2.2.2. kontaktinformācija, kuru Jūs norādījāt, sazinoties ar mums.

13.3. Mēs varam pieprasīt, lai Jūs izmantojat tādus saziņas veidus, kas ļauj mums pārliecināties par Jūsu identitāti (piemēram, nosūtīt mums sūtījumu papīrā veidā ar parastu pastu vai iesniegt to personīgi vai nosūtīt sūtījumu ar drošu elektronisko parakstu ar elektronisko pastu), šādos gadījumos:

13.3.1. konkrētā jautājumā mums ir svarīgi pārliecināties par Jūsu personību (piemēram, sakarā ar jautājumiem par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic Sabiedrība);

13.3.2. ja sazinoties ar mums Jūs izmantojat tādus saziņas līdzekļus (elektronisko pastu, telefonu), kuri atšķiras no saziņas līdzekļiem, kuri bija iepriekš paziņoti Sabiedrībai (piemēram, Jums reģistrējoties Internetveikalā);

13.3.3. ja mūsu starpā rodas strīds, tajā skaita, ja Jūs piesākat patērētāja prasījumu (Noteikumu 11. sadaļa);

13.3.4. citos gadījumos, kad Sabiedrības ieskatā, tam ir pamatots iemesls.

13.4. Korespondence ir uzskatāma par saņemtu:

13.4.1. Jums nosūtot Sabiedrībai:

13.4.1.1. parastā pasta sūtījumu – 3. (trešajā) dienā pēc nodošanas pastā, nodošanas dienu neskaitot;

13.4.1.2. elektroniskā pasta sūtījumu – nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas dienas;

13.4.2. Sabiedrībai nosūtot Jums:

13.4.2.1. parastā pasta sūtījumu – 5. (piektajā) dienā pēc nodošanas pastā, nodošanas dienu neskaitot;

13.4.2.2. elektroniskā pasta sūtījumu – 3. (trešajā) dienā pēc nosūtīšanas dienas.


SIA "LD Stels"; Reg.N.: 40003476203 ; Rīga, Bukaišu iela 2, LV-1004;